.

.

Medijski vlasnik I izdavač:

Health Movers d.o.o.
Bačići br.7, 71000 Sarajevo
Bosna and Hercegovina

T: +387 33 473 442, F: +387 33 473 562

E: office@healthmovers.ba

Registracija: Kanton Sarajevo Općinski sud Saraejvo 065-9-Reg-17-000147
ID 4201118520009, PDV 2011152009

Član Gospodarske Komore Kanton Saraejvo

Sva prava zadržana